Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Prosimy o zapoznanie się:

  • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPIAMR (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
  • ze szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców składających wniosek krajowy do NCN, oraz kompletem załączników.

Budżet konkursu wynosi 500 000 Euro.

Wnioski należy składać w systemie :

  • 1 etap: 8 marca 2022 r. (14:00 CET)– termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów;
  • 2 etap: 5 lipca 2022 r.– termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpiamr-2022

Dodatkowych informacji udziela lic. Paweł Litwińczuk
e-mail: , tel.: 081 445 65 99