Kiedy liofilizacja ma sens?  Badaczka z UP w Lublinie będzie poszukiwać odpowiedzi na to pytanie w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Projekt mgr inż. Anny Krajewskiej, doktorantki w Katedrze Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej na Wydziale Inżynierii Produkcji, otrzymał dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł projektu badawczego to “Kiedy liofilizacja ma sens? Aktywność przeciwutleniająca i biodostępność związków bioaktywnych w proszkach z wytłoków owocowych poddanych obróbce termicznej w modelowej matrycy żywności.” Opiekunem naukowym doktorantki jest prof. dr hab. Dariusz Dziki.

Zbadane zostanie stosowanie liofilizowanych wytłoków owocowych w produktach, poddawanych obróbce termicznej w wysokich temperaturach. Na przykładzie ciastek przeprowadzone zostaną testy sprawdzające czy klasyczne suszenie kontaktowe ma podobny wpływ na właściwości przeciwutleniające i potencjalną biodostępność związków bioaktywnych w produkcie, co w przypadku metody otrzymywania proszku z wytłoku liofilizowanego.

Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 182 060.00 zł
Gratulujemy!

logo narodowego centrum nauki

Wszystkich Państwa zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Działu Nauki:

mgr inż. Katarzyną Dziki-Michalską,  , tel. 081 445 69 70

Nabór wniosków w aktualnie trwających konkursach Narodowego Centrum Nauki zostanie zakończony 15 grudnia 2023 r.