W dniu 9 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się spotkanie czterech członków zespołu projektu pt. „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network”.

Celem projektu jest koordynacja systemu zarządzania tarcznikiem niszczycielem (San José scale, Quadraspidiotus perniciosus) inwazyjnym gatunkiem szkodnika, poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia uczestniczących w projekcie jednostek badawczych specjalizujących się w entomologii i ochronie roślin przed agrofagami w sektorze ogrodniczym.

Konsorcjum projektowe stanowi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Sadowników Republiki Czeskiej Biosad z.s. (Czechy), Instytut Ochrony Roślin Centrum Badań Rolniczych (Węgry) oraz partnerzy z Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia).

W ramach spotkania, zostały zaprezentowane ogólne informacje o instytucjach partnerskich oraz problemach związanych z występowaniem tarcznika niszczyciela w poszczególnych państwach uczestników projektu. Omówiono kluczowe kwestie związane z realizacją projektu , ustalono harmonogramu spotkań uczestników projektu.

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci Partnerów konsorcjum:

  • dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • dr Éva Szita, Plant Protection Institute Centre for Agricultural Research HUN-REN (Węgry)
  • dr Radek Vávra, Biosad (Czechy),
  • dr Kamil Holý, Biosad (Czechy),
  • prof. Draga Graora, University of Belgrade (Serbia)
  • dr  Marija Milošević, University of Belgrade (Serbia)

visegrad FundProjekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Słowacji i Polski  w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.