Szanowni Państwo,
 

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję naukową pt. „Finanse publiczne jako narzędzie stymulacji gospodarki w sytuacjach kryzysowych. Ewolucja polityki agrarnej w świetle nowych wyzwań”, został przesunięty do dnia 1 lipca 2022 roku. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie informacji o uczestnictwie w konferencji na adres: fpnst@sggw.edu.pl .

W załączeniu komplet materiałów informacyjnych:

Karta zgłoszenia-Finanse publiczne 22.09.2022

Wymogi-redakcyjne – Finanse publiczne 22.09.2022 -Monografia.

Pismo przewodnie

Ulotka konferencyjna