Program POLONEZ BIS jest adresowany do wybitnych naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą realizować projekty naukowe w Polsce oraz do instytucji, które będą ich przyjmować.

Wnioski w programie mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy składają zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. Przyszły kierownik projektu musi zadeklarować zamiar przyjazdu do Polski na 24 miesiące.

Program oferuje bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia kierownika projektu, w tym wynagrodzenie (53,5 tys. euro rocznie brutto), grant badawczy (do 100 tys. euro) oraz kompleksowy program szkoleniowy, który podniesie nie tylko umiejętności naukowe, ale także kompetencje miękkie. Podmioty przyjmujące mogą liczyć na 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem. We wniosku można również zaplanować wynagrodzenie dla opiekuna naukowego i innych członków zespołu badawczego ze strony instytucji przyjmującej.

Dla naukowców i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool – która ma ułatwić nawiązanie bezpośredniego kontaktu poprzez możliwość publikowania ofert współpracy.

Naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zainteresowanych sprowadzeniem do swoich zespołów zagranicznych badaczy, zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektów Międzynarodowych w celu przygotowania oferty. Zachęcamy również do zapoznania się z wybranymi ofertami osób, poszukujących organizacji goszczącej w ramach obszaru Nauk o Życiu (więcej ofert dostępnych jest na stronie):

Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2022r.

Szczegółowe informacje o programie Polonez Bis dostępne są na stronie internetowej, gdzie opublikowano m.in. przewodnik dla wnioskodawców w języku angielskim.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().