JPIAMR IMPACT- konkurs na projekty z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki pt. “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments” (IMPACT).

 

Głównym celem konkursu jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze). Projekty finansowane w konkursie muszą mieć na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym/grzybiczym lub zaprojektowanie nowych środków/sposobów leczenia wobec narastającej antybiotykooporności.

 

W konkursie JPIAMR IMPACT mogą brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, ale jednocześnie z danego kraju mogą pochodzić maksymalnie dwa zespoły realizujące. W konkursie biorą udział organizacje z dziewiętnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

 

Polskie zespoły mogą składać do NCN wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty można planować na 24 lub 36 miesięcy.

 

Polscy naukowcy mogą ubiegać się o środki w wysokości 500 tys. euro.

 

Nabór wniosków wstępnych prowadzony będzie do 14 marca 2024 r.

 

Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do udziału w webinarium, które odbędzie się 24 stycznia 2024 o godz. 13:00 (CET). Rejestracja.

 

Dla zespołów zainteresowanych udziałem, które poszukują partnerów do realizacji projektu w konkursie dostępna jest wyszukiwarka Partner Search Tool.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN oraz JPIAMR.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ()