Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu nadało honorowy tytuł Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofowi Kowalczykowi.

W dniu 10 września 2021 r. podczas uroczystej gali Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur wręczyła JM Rektorowi okolicznościowy dyplom. Honorowy tytuł przyznany został za wypracowanie nowego modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem, inwestycje w kadrę naukowo-dydaktyczną oraz zaangażowanie w tworzenie nowej przestrzeni dla kreowania postaw pro biznesowych wśród studentów i kadry naukowej.

Prezes stowarzyszenia przyznała, że przyznany tytuł jest potwierdzeniem aktywności i zaangażowania w działania podejmowane na rzecz rozwoju LKB, ale także naszego regionu. Tytuł ten jest wyrazem uznania od wszystkich członków LKB.

Serdecznie gratulujemy!

TVP3 LUBLIN z dn. 10.09.2021 r.
Zobacz