Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, koordynator międzynarodowego projektu pt. “FOOD Quality in Digital Age”, zaprasza interesariuszy z obszaru produkcji i przetwórstwa żywności do zaangażowania się w działania projektowe.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego do tzw. „Bazy Interesariuszy” (ang. Stakeholders Database), która zostanie opublikowana na stronie projektu.

Celem „Bazy Interesariuszy” jest stworzenie rejestru instytucji (przedsiębiorstw produkujących i przetwarzających żywność, stowarzyszeń biznesowych, doradców rolniczych, klastrów, organizacji pozarządowych, władz lokalnych i regionalnych, etc.), zainteresowanych współpracą w ramach projektu (i nie tylko), między innymi w formie:

  • bezpłatnego uczestniczenia w działaniach szkoleniowych i/lub informacyjnych,
  • współpracy naukowo-badawczej (oferta badawcza konsorcjum),
  • wizyt studyjnych zespołów naukowych,
  • poszukiwania nowych form współpracy różnych podmiotów sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

„Baza Interesariuszy”, zawierająca podstawowe informacje o zarejestrowanych organizacjach i ich działalności, będzie także stanowiła narzędzie promocji instytucji na poziomie międzynarodowym.

“FOOD Quality in Digital Age” to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest stymulowanie procesów transformacji cyfrowej w rolnictwie, w szczególności w obszarze produkcji żywności, w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Serbii (V4+) poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia pięciu uniwersytetów – z których każdy jest biegły w określonej, cyfrowej metodzie oceny jakości żywności – i otwarcie tej sieci na współpracę z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami.

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do społeczności interesariuszy projektu “FOOD Quality in Digital Age” i zwiększeniem widoczności swojej organizacji, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego tutaj.

logo Visegrad Fund

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.