Ogrodnictwo miejskie to nowy kurs dokształcający w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kurs obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących merytorycznie i praktycznie absolwenta do projektowania, zagospodarowania i pielęgnacji małych przestrzeni ogrodowych. Nabędzie on wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania ogrodów, doboru gatunków do uprawy i pielęgnacji roślin.

Uprawnia do pracy ogrodniczej w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), domach kultury, domach pomocy społecznej, domach dziecka, sanatoriach, placówkach użyteczności publicznej, placówkach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizacjach pozarządowych, ogrodach działkowych, wspólnotach mieszkaniowych.

Dlaczego warto się zapisać?

Początkowymi formami uprawy roślin na terenach zurbanizowanych były pracownicze ogródki działkowe, które w dzisiejszych czasach przeżywają renesans. Coraz więcej osób czuje potrzebę samodzielnej uprawy roślin jadalnych, czy spędzania wolnego czasu na terenach zieleni. W miastach organizowane są liczne akcje integrujące lokalną społeczność przy wspólnym tworzeniu ogrodów na osiedlach, ich pielęgnacji oraz zbiorach plonów.

Zakładanie ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych przy placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach, domach kultury i ośrodkach opieki medycznej) stwarza zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny ogrodnictwa i hortiterapii. Intensywna zabudowa miejska przy jednoczesnym ograniczaniu terenów zieleni wymusza tworzenie ogrodów wertykalnych wewnątrz i na zewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz stref relaksu i rekreacji na dachach. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i potrzeba samodzielnego wytwarzania żywności o walorach prozdrowotnych powoduje wzrost zainteresowania uprawą roślin na parapetach, balkonach i tarasach, co skutkuje zapotrzebowaniem na wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii uprawy roślin w systemach bezglebowych. Dlatego też jako Uniwersytet wychodzimy naprzeciw współczesnym wyzwaniom z inicjatywą kształcenia miejskich ogrodników.

Wykwalifikowanym miejskim ogrodnikiem może zostać każdy, kto posiada zainteresowania w tym kierunku i ukończy kurs doszkalający.

Jak się zapisać?

Należy złożyć podanie-kwestionariusz i dowód opłaty za kurs (750 zł) w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Rekrutacja rozpocznie się w październiku 2022 r.

Kontakt:

Kierownik kursu: dr hab. Paweł Szot (pszot@autograf.pl)
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Instytut Produkcji Ogrodniczej