Jak cię widzą, tak cię piszą. Sztuka autoprezentacji w biznesie.

Godzina: 9.30-10.30  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: sala 20 -Felin

Prowadzący: Anna Goliszek

Max. 15 osób

[ FORMULARZ REJESTRACYJNY ]

 

Celem wykładu jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia sztuki autoprezentacji dla skuteczności podejmowanych działań zawodowych, a także prezentacja podstawowych technik autoprezentacyjnych oraz elementów profesjonalnego wizerunku w biznesie. Podczas spotkania stosowana będzie metoda warsztatowa — uczestnicy spotkania będą wykonywali zadania praktyczne dotyczące omawianych zagadnień.