Ja – początkujący akwarysta. Najczęstsze choroby występujące u ryb akwariowych.

Godzina 11.00-12.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: sala nr 401, Budynek Teorii Weterynarii

Prowadzący: Anna Pastuszka

Max.25 osób

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

Na co mogą zachorować mieszkańcy akwarium? Ich choroby mogą być związane z obecnością w akwarium chorobotwórczych bakterii, grzybów, pierwotniaków, czy wynikać z niewłaściwych warunków środowiskowych lub błędów żywieniowych. W trakcie zajęć Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najczęstszych dolegliwości ryb akwariowych w kontekście ich objawów, etiologii oraz ewentualnych dróg zwalczania. Ponadto, w części praktycznej warsztatów, korzystając z mikroskopów optycznych, obejrzą preparaty utrwalonych na szkiełkach patogenów wywołujących wyżej wymienione choroby. Zajęcia obejmują również prezentację chorobotwórczych dla ryb bakterii, wysianych na podłoże hodowlane wraz z nauką określania szczepów potencjalnie wrażliwych i opornych na stosowane w akwarystyce terapeutyki, w oparciu o komercyjne krążki z antybiotykami.