IX Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

W imieniu organizatorów: Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w IX edycji Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 września 2024 r.

na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Planujemy, aby tematyka IX edycji Konferencji skoncentrowała się na aspektach bezpieczeństwa energetycznego rozpatrywanego w świetle transformacji energetycznej i obecnie obserwowanych zmian na rynku energii. Jednocześnie podjęte zostaną tematy obejmujące m.in. dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych, znaczenie atomu, rozwój gospodarki wodorowej, rozwój sieci elektroenergetycznych, cyberbezpieczeństwo, dekarbonizację ciepłownictwa. Dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne,

ekonomiczne, społeczne i technologiczne, będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego i stanowić o bezpieczeństwu energetycznym.

 W poprzedniej VIII edycji Konferencji udział wzięło ponad 320 uczestników z Polski i zagranicy reprezentujących 116 instytucji i firm, w tym 150 prelegentów z 46 ośrodków naukowych, w tym:

Philippe Van Exem, BEng – Co-Chairman NATO Petroleum Committee, NATO Headquarters, Defence Policy and Planning Division, Brussels (Belgia); Dominik P. Jankowski – Doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO (Belgia); Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. odnawialnych źródeł energii; prof. dr inż. Piotr Moncarz – Stanford University (USA) / Założyciel i Wiceprezes XGS Energy (USA); Maciej Kołaczkowski – Advanced Energy Solutions Industry Manager, World Economic Forum (Szwajcaria); dr Anna Mikulska – Baker Institute, Rice University (USA); prof. dr hab. Wacław Gudowski – NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych / KTH Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (Szwecja).

Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych zawierających abstrakt referatu/wystąpienia. Prosimy też o zgłoszenia stacjonarnego udziału biernego (bez wystąpienia).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zobacz

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 sierpnia 2024 r. – czynny udział stacjonarny lub online oraz do 2 września 2024 r. – bierny udział stacjonarny.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej
Zobacz