Z dumą informujemy, że podczas ostatniego 70th IVSA Symposium Special General Assembly (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) IVSA Poland wygrała tytuł TOP Member Organisation Competition – najlepsza organizacja członkowska, konkurując o ten tytuł ze wszystkimi oddziałami na świecie!

Przyznane punkty były sumą działań wszystkich polskich oddziałów – w tym także IVSA Lublin – na przestrzeni minionych dwóch lat.

IVSA Lublin działa przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a organizacja w tym momencie liczy blisko 300 członków – studentów weterynarii różnych lat.

Najpopularniejszym wydarzeniem organizowanym przez IVSA Lublin jest Studencka Konferencja Chirurgii Weterynaryjnej. W 2021r. zorganizowano już VI edycję tego wydarzenia, które przed ekrany komputerów przyciągnęło prawie 500 członków IVSA, a już teraz trwa organizacja tegorocznej edycji konferencji poszerzonej o zagadnienia dotyczące zwierząt egzotycznych i koni.

W ciągu ostatnich dwóch lat działalności IVSA Lublin zorganizowało 15 wykładów z legendarnego cyklu ,,Wtorki Kliniczne”. Te prowadzone przez specjalistów wykłady poruszające praktyczne aspekty weterynarii takie jak diagnostyka echokardiograficzna, stany nagłe czy zarządzanie rozrodem bydła stale przyciągają pełne sale studentów oraz prelegentów, którzy chętnie dzielą się z nami swoim doświadczeniem. Szkolenia z anestezjologi, cytologii i dietetyki stanowią również ciekawe urozmaicenie programu stowarzyszenia. W ostatnich latach poruszano kwestie dotyczące zdrowia psychicznego organizując dla studentów m.in warsztaty z reagowania na mowę nienawiści czy webinary dotyczące radzenia sobie ze stresem. Członkowie IVSA Lublin mieli również okazję wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt, w Sympozjum Dermatologicznym i szeregu wydarzeń weterynaryjnych, których organizatorzy wspierają  IVSA.

Na arenie międzynarodowej IVSA Lublin zaistniało jako współorganizator Animal Nutrition Conference, a także organizując wymianę z IVSA Konya.

Ostatnim osiągnięciem Stowarzyszenia jest organizacja I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Weterynaryjnej ,,Dzika Weterynaria”, na której obok wykładów przygotowanych przez autorytety medycyny weterynaryjnej wystąpili również studenci biorący udział w konkursie prac naukowych.

Każdy z członków IVSA Lublin jest członkiem IVSA Poland, a ciężka praca każdego z oddziałów została uwzględniona w punktacji TOP MO Competition. Dzięki współpracy na poziomie ogólnopolskim członkowie mogą brać udział  w wydarzeniach organizowanych przez pozostałe oddziały IVSA m.in.: konferencji bujatrycznej organizowanej przez IVSA Kraków, konferencji poświęconej zwierzętom towarzyszącym ,,okiem praktyka” organizowanej przez IVSA Wrocław, dotyczącej zwierząt egzotycznych organizowanej przed IVSA Poznań, międzynarodowej konferencji etycznej w oddziale Warszawskim czy wykładach i wymianach organizowanych przez kolegów z Torunia i Olsztyna… a to tylko namiastka możliwości!

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom naszego lubelskiego oddziału IVSA Lublin!

Więcej informacji o IVSA Lublin pod linkiem: IVSA Lublin | Facebook

fot. Aleksandra Wróbel/IVSA Lublin