W dniach 10-12 września 2021r. w stolicy Wielkopolski w Poznaniu odbyło się IV Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowała Przewodnicząca Rady Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka oraz Przewodnicząca Komisji Wyborczej mgr inż. Katarzyna Matyszczuk. W trakcie tego wydarzenia podjęto próbę reaktywacji Porozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych. W rozmowach dotyczących reaktywacji Porozumienia wzięli udział przedstawiciele m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obrady trwające 11.09.2021r. były podzielone na dwa panele dyskusyjne i dotyczyły Źródeł finansowania badań doktorantów oraz Praw i obowiązków doktoranta w świetle Ustawy 2.0. Następnie odbyła się sesja sprawozdawczo-podsumowująca, po której rozpoczęto dyskusję nad projektem Statutu oraz Regulaminem Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (https://www.youtube.com/watch?v=YZHo-W6V1Ww).

Kolejnego dnia obrad podjęto dyskusję na temat 5-letniej strategii Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Po zakończonych obradach Doktoranci biorący udział w Posiedzeniu uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu PhD Mental Health (https://www.youtube.com/watch?v=iRnCx7JIVV0).