IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecological and Environmental Engineering” w Portugalii

14 maja 2024 r. w miejscowości Beja w Portugali odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ecological and Environmental Engineering” (COEE). Wydarzenie potrwało do 17 maja i zgromadziło naukowców z 19 państw.

zdjęcie uczestników konferencji podaczas wykładuKonferencja była współorganizowana przez: Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Czech University of Life Sciences Prague (Czechy), Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania), Henan Agricultural University (Chiny), Technical University of Crete (Grecja), University of Prishtina (Kosowo),  Polytechnic Institute of Setúbal (Portugalia), Polytechnic Institute of Viana do Castelo (Portugalia), Polytechnic University of Coimbra oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

Pierwszego dnia wydarzenia odbyła się rejestracja uczestników oraz Welcome Reception, podczas którego uczestnicy konferencji mieli możliwość spróbować lokalnych przysmaków regionu Alentejo oraz Portugalii.

panel dyskusyjny. Na scenie 4 osoby siedzące na krzesłach przy stoliku, w tle na ścianie slajd z nazwą wydarzeniaW kolejnym dniu konferencji odbyło się uroczyste otwarcie, któremu przewodniczyli prof. Krzysztof Jóźwiakowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji oraz prof. Maria Adelaide Araújo Almeida – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Po uroczystej ceremonii otwarcia odbyły się dwie sesje plenarne, a trzecia zaś w ostatnim dniu konferencji, przed ceremonią zamknięcia konferencji. Podczas sesji plenarnych zaproszeni prelegenci z ośrodków naukowych z Polski, Ukrainy, Portugalii, Francji, Grecji oraz Hiszpanii zaprezentowali wyniki badań naukowych związanych z głównym tematem konferencji.

W trakcie trzech dni obrad omawiano różne zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska i inżynierii ekologicznej w 7 sesjach tematycznych: 1) gospodarka wodno-ściekowa, 2) energia odnawialna i ślad węglowy, 3) gospodarka odpadami i gospodarka obiegu zamkniętego, 4) zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, 5) ocena ryzyka i toksykologia środowiskowa, 6) geoinformacja i teledetekcja, 7) inżynieria środowiska 4.0. W sumie podczas konferencji wygłoszono 47 referatów, 6 referatów plenarnych oraz zaprezentowano 66 posterów. Trzeciego dnia konferencji odbyły się wycieczki techniczne na oczyszczalnię wody i ścieków – Águas do Alentejo company, Beja oraz do przedsiębiorstwa Herdade da Figueirinha (zrównoważona produkcja wina i oliwy z oliwek). Organizatorzy zapewnili również wspólne wieczorne zwiedzanie miasta Beja.

zdjęcie grupoweW ostatnim dniu konferencji odbyło się jej uroczyste zakończenie, któremu przewodniczyli prof. Jóźwiakowski z prof. Patrícia Alexandra Dias Brito Palma – zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas zakończenia konferencji głos zabrała również prof. Maria de Fátima Nunes de Carvalho – prezydent Polytechnic Institute of Beja z Portugalii. Podczas ceremonii zamknięcia wręczono nagrody za najlepszy poster i referat, które odpowiednio otrzymali Verónica Oliveira (Politechnika w Coimbrze, Portugalia) i Liviana Sciuto (Uniwersytet w Katanii, Włochy). Pod koniec uroczystego zakończenia konferencji prof. Magdalena Gajewska z Politechniki Gdańskiej zaprosiła wszystkich uczestników na kolejną, V edycję konferencji, która odbędzie się w 2026 roku w Gdańsku w Polsce.

Organizacja konferencji w Beja umożliwiła wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami z całego świata, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogą zostać wykorzystane w celu poprawy i ochrony stanu środowiska przyrodniczego. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami konferencji może być również wykorzystana dla celów naukowo-dydaktycznych.

zdjęcie grupoweW konferencji uczestniczyło 119 osób, z 19 krajów (z Austrii, Brazylii, Kanady, Czech, Danii, Francji, Grecji, Iranu, Izraela, Irlandii, Włoch, Kosowa, Litwy, Holandii, Nigerii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Ukrainy) zajmujących się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej ekologii i inżynierii środowiska.

Prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji mogą zostać opublikowane w czasopismach takich, jak: Ecological Engineering (IF = 3,8), Desalination and water treatment (IF = 1,1), Journal of Ecological Engineering (IF = 1,3), Advances in Science and Technology Research Journal (IF = 1,3), Nature-Based Solutions, Water – Special Issue “Chemical Analysis and Ecotoxicological Effects in Aquatic Ecosystems” (IF = 3,4), Journal of Water and Land Development, Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus (IF = 0,4).

zdjęcie grupoweHonorowy patronat nad konferencją objęli: prof. Maria de Fátima Carvalho – prezydent Polytechnic Institute of Beja (Portugalia); prof. Krzysztof Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; prof. Jarosław Bosy – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; prof. Jorge Conde – prezydent Polytechnic University of Coimbra (Portugalia); prof. Daniel Crespo – rektor Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania); prof. Xiaolei Jie – prezydent Henan Agricultural University (Chiny); prof. Piotr Koszelnik – rektor Politechniki Rzeszowskiej; prof. Ângela Maria Lemos – prezydent Polytechnic Institute of Setúbal (Portugalia); prof. Zervakis Michalis – rektor Technical University of Crete (Grecja); prof. Zbigniew Pater – rektor Politechniki Lubelskiej; prof. Jerzy Przyborowski – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; prof. Qerim Qerim – rektor University of Prishtina (Kosowo); prof. Carlos Rodrigues – prezydent Polytechnic Institute of Viana do Castelo (Portugalia); prof. Krzysztof Szoszkiewicz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Michał Zasada – rektor SGGW w Warszawie.

dr inż. Patrycja Pochwatka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. Jorge Manuel Rodrigues Tavares – Polytechnic Institute of Beja
prof. Krzysztof Jóźwiakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
fot. prof. Krzysztof Jóźwiakowski oraz archiwum IP Beja