Początek września rozpoczął się IV Lubelskim Wojewódzkim Świętem Miodu. To cykliczna impreza skupiająca środowisko pszczelarzy, mieszkańców regionu oraz zaproszonych gości. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą Św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji „Braci pszczelarskiej”. Następnie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystych obradach Koła Pszczelarzy oraz wysłuchali wykładu okolicznościowego w Trybunale Koronnym. Po zakończonej części oficjalnej uczestnicy udali się na rynek Starego Miasta, gdzie odbył się kiermasz miodów i produktów pszczelich oraz część artystyczna.

W wydarzeniu wzięła udział dr inż. Teresa Wyłupek, adiunkt w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz absolwenci Uczelni- obecnie pracownicy WIORiN w Lublinie. Inspektorzy przekazali zainteresowanym informatory dla kandydatów na studia oraz materiały promujące, a także zachęcali uczestników do podjęcia edukacji w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Fot. Magdalena Sykut / WIORiN