8-10 maja 2023 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim odbyła się IV Krajowa Konferencja Zooplanktonowa pt.: „Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie zespołów zooplanktonu”. Wydarzenie ma charakter cykliczny i zrzesza środowiska zaangażowane w problematykę zmian klimatu.

Organizatorami Konferencji byli: Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Sekcja Zooplanktonowa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – Oddział Lublin.

W ostatnich latach zainteresowanie problematyką zmian klimatu istotnie wzrosło. W efekcie powstały liczne badania zespołów organizmów zooplanktonowych w odniesieniu do obserwowanych zmian abiotycznych i biotycznych ekosystemów, związanych bezpośrednio i pośrednio ze zmianami klimatycznymi.

Konferencja przyciągnęła uwagę przedstawicieli wszystkich ośrodków hydrobiologicznych w Polsce, m. in. z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olszynie, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Stacji Badawczej w Mikołajkach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Łącznie zaprezentowano 19 referatów oraz kilkanaście posterów.

Ideą Wydarzenia jest wymiana doświadczeń naukowych wśród hydrobiologów – zooplanktonologów, a także młodych adeptów nauki – doktorantów i studentów. W ramach integracji środowiska hydrobiologów wieczór przed rozpoczęciem konferencji poprzedziło klimatyczne ognisko. Na drugi dzień, po krótkiej części inauguracyjnej przeprowadzonej przez prof. dr hab. Tomasza Mieczana, Dziekana Wydziału Biologii Środowiskowej i kierownika Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów nastąpiły trzy obszerne sesje referatowe. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie uczestników zarówno ze względu na ciekawy zakres merytoryczny, jak i bardzo wysoki poziom naukowy.

Tematyka przedstawionych referatów reprezentowała głównie trzy nurty badawcze:

  1. wpływ zakwitów glonów i sinic na funkcjonowanie zooplanktonu, prowadzący: dr hab. Maciej Karpowicz z Uniwersytetu w Białymstoku;
  2. różnorodność zooplanktonu na różnych poziomach organizacji a zmiany klimatu, prowadząca: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  3. współczesna taksonomia organizmów zooplanktonowych, prowadzący: prof. dr hab. Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa zapoznająca uczestników z walorami przyrodniczymi Lasów Janowskich, w tym m.in. z pięknym rezerwatem o charakterze wodno-torfowiskowym Imielty Ług, przeuroczym kościółkiem w Momotach Górnych oraz historią walk w okolicach Porytowego Wzgórza.

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan
Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
i kierownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów