4 lutego 2022 roku w Mszczonowie, powiat grójecki, odbył się IV Kongres Jagodowy.

Wydarzenie realizowane jest corocznie od 2019 r. przez firmę Doradca Jagodowy oraz Partnera Strategicznego – firmę Osadkowski. Współorganizatorem tegorocznej edycji wydarzenia był Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

Ze względów epidemiologicznych Kongres zorganizowano w dwóch formułach: stacjonarnej o ograniczonej liczbie uczestników oraz w formie on-line. W obu formułach wydarzenia wzięło udział ponad 350 plantatorów. Głównym przewodniczącym sympozjum był dr hab. Zbigniew Jarosz we współpracy z inż. Albertem Zwierzyńskim absolwentem Wydziału. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni.

Cieszące się dużym zainteresowaniem plantatorów wykłady, podzielone zostały na 4 bloki tematyczne, dotyczyły one: aktualnych wyzwań agrotechnicznych związanych z mineralnym żywienie roślin jagodowych, doboru odmian, problemów związanych z ochroną oraz sprzedaży i promocji owoców jagodowych.

Prelegentami reprezentującymi Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu byli dr hab. Zbigniew Jarosz, dr inż. Karolina Pitura oraz dr inż. Piotr Baryła.