IV Konferencja Naukowa pt. „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”

24 listopada 2023 roku w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się IV Konferencja Naukowa pt. „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodraki, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oddział w Lublinie. Konferencja została objęta patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie –  prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.

2 osoby na podium auli Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieCelem wydarzenia była promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowisk pracy, w nawiązaniu do dobrych praktyk. Konferencja była połączona z 30-leciem działalności Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Uroczystość zgromadziła ponad 100 uczestników, reprezentowanych przez studentów, pracowników lubelskich uczelni, członków Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy a także przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centralnego Instytutu Pracy PIB w Warszawie oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

W sesji plenarnej Konferencji wystąpili przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem pracowników (PIP), ubezpieczeniami społecznymi (ZUS i KRUS), a także instytucjami naukowymi (CIOP i UP w Lublinie). 

BHP stoisko4osoby stojące przy stanowisku firmy BHPSpotkanie dało także możliwość poznania najnowszych instrumentów wykorzystywanych w profilaktyce bhp a prezentowanych przez partnerów wspierających: Protektor S.A., Filter service Sp. z o.o., Zakład Usługowo – Handlowy “KONSPOŻ” Sp.J., Iturri S.A., Milwaukee Poland.

odznaczona grupa osób z okazji 30-leciem działalności Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny PracyDruga część wydarzenia była poświęcona obchodom 30-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Służby BHP – był to czas gratulacji, podziękowań i deklaracji dalszej współpracy, zarówno w zakresie doradztwa-opiniowania programu kierunku bhp, jak i wizyt studyjnych czy praktyk studenckich.

Konferencja umożliwiła studentom kierunku BHP udział w warsztatach tematycznych Gaszenie pożarów podręcznym sprzętem ppoż” organizowanych przez firmę RisCon – poświęconych prawidłowemu zachowaniu się podczas zagrożenia pożarowego. W trakcie warsztatów studenci nabywali wiedzę i umiejętności z praktycznej obsługi oraz właściwego doboru sprzętu gaśniczego. Przećwiczono również ewakuację z zadymionego pomieszczenia, gaszenie płonącego człowieka czy też praktyczne udzielanie pomocy w nagłych przypadkach mogących zaistnieć w miejscu pracy.

grupa studentów na warsztatach BHPPodczas warsztatów studenci: Martyna Cenian, Aleksandra Maciejewska i Michał Góźdź otrzymali wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Faraone i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Służby BHP.

warsztat obsługi gaśnicyZorganizowanie tej Konferencji było możliwe dzięki wsparciu takich firm i instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Spółdzielnia Mleczarska w Rykach, Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie oraz Polskie Zakłady Zbożowe Lubella GMW Sp. z o.o. w Lublinie.