21 marca 2024r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby. Organizatorem Konkursu była Lubelska Izba Rolnicza pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, a współorganizatorem po raz kolejny był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W wydarzeniu wzięli udział: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni.

Tegoroczny konkurs odbył się na Rynku Hurtowym w Elizówce, udział wzięło 31 uczniów z 11 szkół rolniczych województwa lubelskiego. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa oraz z zakresu działania izb rolniczych. Na podstawie najwyższej ilości punktów komisja konkursowa wyłoniła troje laureatów:

1 miejsce – Tomasz Włos – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej,
2 miejsce – Kacper Zdunek – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach,
3 miejsce – Marcin Nawrocki –  Zespół Szkół w Żółkiewce

Ponadto władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nagrodziły najlepszego laureata każdej ze szkół biorących udział w konkursie dyplomem gwarantującym podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych realizowanych na UP pod warunkiem spełnienia przez laureata podstawowych kryteriów rekrutacyjnych.

fot. Katarzyna Krzaczkowska/DRiP
Lubelska Izba Rolnicza (relacja zdjęciowa)
Zobacz