Istota pieniądza i jego rola w gospodarce

Godzina 11.00-12.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: Agro II, sala nr 2, parter

Prowadzący: dr Elżbieta Kołodziej

Max. 25 osób

[ FORMULARZ REJESTRACYJNY ]

 

Pieniądz jest fundamentem systemu gospodarczego i wolnego rynku. Pełni funkcje ekonomiczne, ale ma także znaczenie społeczne i psychologiczne. Zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnego banku i systemu bankowego wymaga poznania natury pieniądza oraz zasad polityki pieniężnej. W trakcie wykładu uczniowie poznają: krótką historię pieniądza, funkcje pieniądza, formy współczesnego pieniądza oraz w jaki sposób dochodzi do kreacji pieniądza przez banki. Zajęcia: wykład, prezentacja multimedialna.