Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – szansa na współpracę z partnerami z Ukrainy!

30.11.2022 roku Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską! Daje to szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą.

 

Na Program PL-UA Unia Europejska przeznaczyła 187,4 mln EUR.

 

Projekty w Programie PL-UA będą realizowane w pięciu priorytetach:

 

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej PBU, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z zatwierdzonym przez KE dokumentem Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, gdzie znajdą Państwo informacje o planowanych konkursach, m.in. w obszarach:

 

  • Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention and resilience, taking into account ecosystem based approaches
  • Promoting access to water and sustainable water management
  • Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution
  • Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation
  • Enhance efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in particular, with a view to resolving legal and other obstacles in border regions
  • Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions
  • Other actions for a safer and secure Europe

 

W projektach powinny uczestniczyć zarówno instytucje z Polski, jak i z Ukrainy. Będzie w nich można uzyskać do 90% dofinansowania na działania miękkie, inwestycyjne i infrastrukturalne.