Zapraszamy doktorantów, asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką

Temat konferencji: Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca – Edycja IV

  • Prezentacja zagadnień naukowych i wyników badań z różnych dziedzin w formie referatu i posteru
  • Trening wystąpień publicznych
  • Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych
Więcej informacji na stronie
Zobacz