Informacje rekrutacyjne: stara czy nowa matura? Sprawdź czym się różnią

W trakcie rejestracji na studia w systemie IRK kandydat proszony jest o podanie rodzaju zdanej przez niego matury. Poniżej znajdziecie wskazówki, które pomogą Wam wybrać odpowiednią opcję.

trzech studentów z piłką do koszykówkiStara matura

Jest to egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok jednolitych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025 dotyczące kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości zwany „ starą maturą ” oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Wykaz przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, które będą podstawą w ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły z części pisemnej lub ustnej.

Nowa matura

Jest to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025 dotyczące kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny zwany „ nową maturą ” w pełni oparte będzie na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

W razie błędu

Co jeśli błędnie zaznaczyliście rodzaj matury w systemie? Możecie ją zmienić w zakładce dane kluczowe, lub skontaktować się z Działem Rekrutacji i Promocji, który udzieli Wam niezbędnej pomocy oraz informacji w tej kwestii.


Kontakt:

Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia, Dział Rekrutacji i Promocji
Akademicka 15, budynek Agro II, pok.209
E-mail: 
Tel. 81 445 65 39, 662082495

Grupa rekrutacyjna na Facebooku:
Rekrutacja na studia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Facebook