Informacje rekrutacyjne: ostatni tydzień rekrutacji!

To już ostatni tydzień rekrutacji na studia! Nie odkładaj kształtowania swojej przyszłości na później – zarejestruj się już dzisiaj.

trzech studentów z piłką do koszykówkiRekrutacja potrwa do 14 lipca 2024 r. i jest prowadzona w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata za jeden kierunek wynosi 85 zł.

Do 14 lipca 2024 r. kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych, mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na wybrane kierunki kandydat składa dokumenty na kierunek, na którym chce studiować, 16 lipca 2024 r. poznamy ostateczne wyniki rekrutacji.

Więcej informacji znajdziecie w pozostałych artykułach rekrutacyjnych na naszej stronie głównej oraz w zakładce rekrutacja na studia.

Szczegółowy harmonogram