Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Podróżny, którego zwierzę nie jest oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie może bezpośrednio po przekroczeniu granicy dokonać ,,zaczipowania”, a następnie zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie w punktach recepcyjnych. Jeżeli właściciele nie dokonali tego po przekroczeniu granicy, mogą to zrobić w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie Lublina:

 • ,,Canisvet” Lecznica Weterynaryjna, ul. Hutnicza 10A
 • ,,Lubelskie Centrum Małych Zwierząt”, ul. Stefczyka 11
 • ,,Echo Vet” Rafał Ostaszewicz, ul. Kiepury 5, Lublin
 • Przychodnia Weterynaryjna Waldemar Kotowicz, ul. Tymiankowa 7
 • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt prof. Łukasz Jarosz, ul. Głęboka 30
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt ,,POLIWET” ul. Tumidajskiego 2
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt ,,POLIWET”, ul. Metalurgiczna 5.

Każdy podróżny, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych, zobowiązany jest do wypełniania Wniosku o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE lub Wniosku o pozwolenie na tranzyt przez państwo członkowskie. Na podstawie tego wniosku Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje zgodę na przemieszczenie zwierzęcia i informuje innego Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednie władze kraju Unii Europejskiej, gdzie podróżny udaje się ze zwierzęciem, o konieczności zbadania miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie po 30 dniach od zaszczepienia. Każdorazowo należy zgłaszać się do odpowiedniego organu weterynaryjnego państwa członkowskiego po 30 dniach od zaszczepienia przeciwko wściekliźnie, aby zbadać u zwierzęcia miano przeciwciał przeciwko tej chorobie. W celu wyjazdu ze zwierzęciem poza kraje Unii Europejskiej obywatel Ukrainy musi zaopatrzyć się we własnym zakresie w wymagane przez dany kraj świadectwo zdrowia.

Informatsiya dlya bizhentsiv z Ukrayiny, yaki podorozhuyutʹ z sobakamy, kotamy chy tkhoramy
Zobacz