Informacja dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pochodzących z Ukrainy

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pochodzący z Ukrainy mogą ubiegać się o częściowe umorzenie dotychczas zawieszonych opat za miejsce w domu studenckim, z którego korzystali w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Kierowane do Rektora wnioski o częściowe umorzenie opłaty, zawierające szczegółowe uzasadnienia – w tym wykazanie sytuacji materialnej i rodzinnej, należy przesłać do Biura Rektora w terminie do 15 lipca 2022 r.

Opłaty za miesiące wakacyjne tj. lipiec, sierpień i wrzesień 2022 r. należy wnosić w wysokości i w terminach wynikających z obowiązującego zarządzenia.