Informacja dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pochodzących z Ukrainy.

Informuję, że pochodzący z Ukrainy studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą ubiegać się o częściowe umorzenie dotychczas zawieszonych opłat za studia oraz miejsca w domach studenckich, z których korzystają w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (z wyjątkiem DS ”Eskulap”).

Wnioski o częściowe umorzenie opłaty, zawierające szczegółowe uzasadnienie – w tym wskazanie sytuacji rodzinnej i materialnej, należy kierować do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki w terminie do 10 grudnia 2022 r. (za pośrednictwem Dziekanatu).

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk