Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Uroczystość odbędzie się 29 września 2023 r. o godzinie 10:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zapraszamy całą społeczność akademicką do udziału w inauguracji roku akademickiego 2023/2024: pracowników, doktorantów, absolwentów do wspólnego świętowania rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego w historii Uniwersytetu! W sposób szczególny zapraszamy studentów, zwłaszcza I roku.

Inauguracja będzie transmitowana – Link do transmisji

Warto dołączyć do wydarzenia na Facebooku – Link do wydarzenia

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Program Uroczystości:

Hymn Państwowy

Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora
prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka

Wręczenie medali i nagród

Jubileusz 100 – lecia urodzin prof. dr hab. Mariana Kossowskiego

Immatrykulacja studentów
Immatrykulacja doktorantów

Wystąpienie przedstawiciela studentów
Wystąpienie przedstawiciela doktorantów

Listy i gratulacje

Wykład inauguracyjny
dr hab. inż. Grzegorza Zająca, prof. uczelni
“Alternatywne napędy pojazdów”

Gaudeamus Igitur