Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,


która odbędzie się
 29 września 2022 o godz. 10:00
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego będzie miała miejsce już po raz 67. w historii życia Uczelni. Zapraszamy serdecznie do udziału całą społeczność akademicką. Gościem Honorowym wydarzenia będzie Minister Edukacji i Nauki – prof. Przemysław Czarnek. Tegoroczna inauguracja jest połączona z uroczystym otwarciem Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii (Felin).

Program Uroczystości
*
Hymn państwowy
*
Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
*
Wręczenie odznaczeń państwowych
*
Immatrykulacja studentów
*
Immatrykulacja doktorantów
*
Wykład inauguracyjny Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka
*
Wystąpienie przedstawiciela studentów
*
Listy i gratulacyjne
*
Gaudeamus igitur
*
Uroczyste otwarcie Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii,
*
Zwiedzanie Ośrodka, godz. 12:00, ul. Doświadczalna 50, Lublin
*
Wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie
prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
*
Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki
prof. Przemysława Czarnka
*
Wystąpienie Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki prof. Brygidy Ślaskiej
*
Wystąpienia zaproszonych gości
*
Pokazy konne
*
Poczęstunek
*
Koncert zespołu Drewutnia
*
Część kulturalno-rozrywkowa