W dniach 17-19 listopada w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyło się spotkanie 8 członków zespołu projektu “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”. Celem projektu jest rozpoznanie i porównanie cech konsumentów żywności ekologicznej, ich decyzji zakupowych i zachowań w krajach Grupy Wyszehradzkiej, poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia sześciu jednostek badawczych – z których każda specjalizuje się w metodach badawczych specyficznych dla rynku żywności ekologicznej oraz rozpowszechnianiu pozyskanych wyników w sektorze żywności ekologicznej – wśród lokalnych i regionalnych interesariuszy.

Projekt zapewni także wsparcie regionalnemu sektorowi żywności ekologicznej poprzez gromadzenie, udostępnianie i prezentację pozyskanych w takcie badań wyników, odpowiadających na pytania związane z zachowaniem konsumenta na rynku produktów ekologicznych, jego decyzjami nabywczymi. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest liderem w projekcie. 

W ramach spotkania, któremu przewodniczyła dr Julia Wojciechowska-Solis zostały omówione kluczowe kwestie realizowania projektu. W tym terminarz prowadzenia badań dotyczących określenia zachowań konsumenckich mieszkańców krajów V4, podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu, określenie harmonogramu składania przygotowanych publikacji.

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci Partnerów konsorcjum:

  • dr Julia Wojciechowska-Solis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • dr Joanna Smoluk-Sikorska, dr Magdalena Śmiglak-Krajewska, dr Mariusz Malinowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • dr Martina Zámková, College of Polytechnics Jihlava (Czechy),
  • dr Stanislav Rojik, Czech University of Life Sciences in Prague (Czechy),
  • dr Malgorzata Jarossová oraz dr Paulína Krnáčová, University of Economics in Bratislava (Słowacja),
  • Gyöngyi Györéné Kis, Research Institute of Organic Agriculture (Węgry).
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.