Zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym, pt. Wyzwania współczesnych finansów – ryzyka, strategie, perspektywy, organizowanym przez Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Forum odbędzie się w dniach 25-26.11.2021 roku poprzez platformę Teams/hybrydowo, w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zasadnicza tematyka Forum skoncentrowana jest na problematyce wyzwań współczesnych finansów, zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ryzyka, strategie oraz perspektywy finansów w ujęciu krajowym i zagranicznym w okresie braku stabilności w gospodarce. Konferencja będzie miała wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, a jej zasadniczym celem jest wymiana doświadczeń między praktykami i pracownikami naukowymi w obszarze wyzwań stojących przed współczesnymi finansami. Wymiana poglądów oraz merytoryczna dyskusja umożliwi sformułowanie wniosków służących wspomaganiu działalności gospodarczej i publicznej w sferze finansów, w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji przesłane opracowania naukowe zostaną opublikowane w następujących miejscach:

  • Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (20 pkt) – publikacja w języku angielskim,
  • Monografia tematyczna (Wydawnictwo SGGW w Warszawie) (20 pkt) – publikacja w języku polskim lub angielskim.

Artykuły uprzejmie proszę przesyłać na adres e-mail: do dnia 15.11.2021 r. (publikacja w 2022 r.)

Więcej informacji na stronie konferencji
Zobacz