III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarowanie Przestrzenią a Zasoby Przyrodnicze

W dniach 19-21 czerwca 2024 r. odbywa się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarowanie Przestrzenią a Zasoby Przyrodnicze „Rozwój Obszarów Wiejskich a Zasoby Przyrodnicze”, połączona z jubileuszem 80-lecia Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konferencja odbywa się w formie hybrydowej, to znaczy tradycyjna forma spotkania w sali konferencyjnej jest połączona z możliwością uczestnictwa online.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
19.06.2024  (środa) 

19.00 – 21.00 – spotkanie przedkonferencyjne (wiata grillowa)

20.06.2024  (czwartek)
9.00 – 10.00 – Rejestracja
10.00 – Otwarcie konferencji i referat plenarny
10.30 – 11.30 – Sesja 1: Użytki zielone na tle strategii oraz polityk krajowych i międzynarodowych 

  • doświadczenia i wyzwania (cz. 1)

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa
12.00 – 12.30Sesja 1: Użytki zielone na tle strategii oraz polityk krajowych i międzynarodowych 

  • doświadczenia i wyzwania (cz. 2)

12.30 – 14.00 Sesja 2: Kształtowanie terenów leśnych i otwartych
14.00 – 15.00 – Obiad
15.30 – 19.30 Sesja terenowa: Park Krajobrazowy – Lasy Janowskie (różne formy jego użytkowania)
20.00 – 24.00 – Sesja poświęcona 80-leciu Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu UP w Lublinie

21.06.2024 (piątek)
9.00 – 10.30 Sesja 3: Wielofunkcyjny rozwój współczesnej wsi (cz. 1)
10.00 – 11.00 – Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 – Sesja 3: Wielofunkcyjny rozwój współczesnej wsi (cz. 2)
12.30 – 13.00 – Dyskusja i podsumowanie konferencji 
13.00 – 14.00 – Obiad
14.30 – 16.30 – Wycieczka pokonferencyjna