Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do udziału w III. bilateralnym konkursie polsko-chińskim, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzących do powstania rozwiązań gotowych do praktycznego zastosowania, mających potencjał rynkowy dla Polski.

Wnioski powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

  • ICT,
  • Energy technology, including new energy development, clean coal utilization, sustainable energy use,
  • Environmental technology, including environmental engineering, water resources management, pollution and deforestation prevention and treatment,
  • Material science, including biomaterials, nanomaterials, inorganic non-metallic materials.

Aby złożyć wniosek w konkursie, niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego partnera chińskiego, który jest kwalifikowalny do udziału w konkursie po stronie chińskiej.

Maksymalne dofinansowanie dla budżetu polskiego zespołu to 500 tys. EUR. Alokacja NCBR na konkurs wynosi 3 mln EUR.

Termin naboru wniosków upływa 30 czerwca 2022r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().