II Święto Dojenia Krowy

W dniu 1 czerwca 2012 roku Majątek RUTKA, Pan Zbigniew Kołodziej oraz Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przy wsparciu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na II Święto Dojenia Krowy.