Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na II Siedleckie Forum Doktorantów, które odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 1-2 września 2022 roku. 

Celem II Siedleckiego Forum Doktorantów jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy naukowej w gronie doktorantów z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, a także integracja społeczności doktorantów. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych wyników badań doktorantów oraz postępów w realizacji prac doktorskich.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy doktorantów odbywających kształcenie i realizujących badania naukowe w następujących dyscyplinach naukowych:

– nauki o bezpieczeństwie,
– nauki biologiczne,
– nauki chemiczne,
– historia,
– rolnictwo i ogrodnictwo,
– zootechnika i rybactwo.

Forum organizowane jest w formie stacjonarnej w gmachu Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach (ul. Żytnia 39) oraz w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meets. Wystąpienia ustne będą miały formę 20 minutowych komunikatów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby deklarujące uczestnictwo w konferencji prosimy o rejestrację zgłoszeń w terminie do 30 czerwca 2022 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://forms.gle/nM5QQF8AX6dsGPqV6 oraz przesłanie abstraktu wystąpienia przygotowanego według określonych wymagań edytorskich na adres:  w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Forum dostępne są również na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach pod linkiem: 

https://szkoladoktorska.uph.edu.pl/homepage/ii-siedleckie-forum-doktorantow 

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej:  i zachęcamy do udziału w II Siedleckim Forum Doktorantów. 

Z pozdrowieniami, 

Komitet Organizacyjny