II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Białymstoku

W dniach 24-26 czerwca 2022r. w Białymstoku odbyło się II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowała Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka oraz Zastępca Przewodniczącej Samorząd Doktorantów mgr inż. Katarzyna Matyszczuk. W piątek uczestnicy Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD mieli przyjemność zwiedzić Obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku oraz uczestniczyć w uroczystej kolacji z władzami Politechniki Białostockiej, która gościła Doktorantów z całej Polski. W sobotę odbyły się warsztaty dotyczące popularyzacji nauki a także dwa panele dyskusyjne. Panel I „Trzy lata szkoły doktorskiej – doświadczenia i perspektywy” oraz Panel II „Efekty ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktoranckiego” w panelach dyskusyjnych wzięli udział zaproszeni Rektorzy, Prorektorzy i Dyrektorzy Szkół Doktorskich. Kolejnym etapem obrad była dyskusja nad niezbędnymi zmianami w Statucie. Zwieńczeniem obrad było uroczyste podpisanie Białostockiego Porozumienia Doktorantów. W niedzielę wszyscy Doktoranci wybrali się na spacer naukowo-turystyczny po Białymstoku.

fot. P. Awramiuk