14- 15 maja 2024 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się II Lubelskie Dni Integracji. Celem wydarzenia była integracja osób z niepełnosprawnościami z pięciu Lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wspólna inicjatywa miała na celu rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami oraz będących w kryzysie psychicznym.

    UP w Lublinie reprezentowała prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Pierwszego dnia wydarzenia bardzo ciekawy wykład dot. wsparcia rówieśniczego i projektu „PoMOC Młodych” wygłosiła dr Małgorzata Łysiak z KUL-u. Wystąpienia mieli również: Ewelina Orzechowska, autorka bloga „Niewidoma z­ przymrużeniem oka”, która uzmysłowiła nam, że największe bariery tkwią w ludzkich głowach, oraz Marcin Ryszka – paraolimpijczyk, mistrz świata osób niewidomych w ­pływaniu i reprezentant Polski w blind footballu, uświadamiając, że można „iść przez świat, nie widząc przeszkód”. Wszystkie wypowiedzi były tłumaczone na polski język migowy.

 Na zainteresowanych czekały także liczne warsztaty m.in. z łucznictwa osób z niepełnosprawnością, tworzenia materiałów dydaktycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, wymiary zdrowia, strefa animaloterapii

Z kolei 15 maja na Placu Marii Curie-Skłodowskiej odbył się Piknik Integracyjny, podczas którego swoje stoiska zaprezentowały organizacje studenckie oraz pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Chętni spróbowali także swoich sił w zawodach sportowych siatkówki na siedząco w Centrum Kultury Fizycznej UMCS.