II Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego w Ułężu

W dniach 18-19 maja 2024 r. na terenie lotniska w Ułężu, w gminie Ryki, odbyła się wystawa zwierząt gospodarskich pod hasłem “Animal Show”.

“Animal Show” objął II Krajową Wystawę Bydła Białogrzbietego, II Regionalną Wystawę Krów Mlecznych oraz II Regionalną Wystawę Rodzimych Ras Koni.

bydło prezentowane w czasie wystawy przez hodowcękrowa udekorowana wieńcem podczas wystawyOrganizatorami wydarzenia byli: Państwowa Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Lubelski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Lubelski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Hodowców Alpak.

bydło z hodowcami w czasie wystawy

“Animal Show” przygotował komitet organizacyjny w składzie: dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni – przewodniczący, Adam Kłopotek – v-ce przewodniczący, Wioletta Sawicka-Zugaj – komisarz wystawy oraz członkowie: Przemysław Bochat, Leszek Weremczuk, Adam Kamiński, Dariusz Wojtulewicz, Adam Zbiciak, Mateusz Zbiciak, dr Andrzej Lisowski, dr Przemysław Jankowski, Jacek Kozik, Marek Wróblewski oraz Agnieszka Pawlak.

Patronatem Honorowym Animal Show objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz JM Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Zdjęcia: dr Przemysław Jankowski