Od 1 kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w II konkursie Nowe technologie w zakresie energii.

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

  • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
  • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
  • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r., godz. 16:00

Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

Osoba do kontaktu:
Mgr Izabela Czaja-Banasiak
Tel. 081 445 69 68
e-mail: