Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (SUMP: ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze miasta i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców.

W związku z obowiązkami wynikającymi z członkostwa w UE oraz ze zmianami klimatycznymi powinniśmy dążyć do zapewnienia usług transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

Prace nad dokumentem rozłożone są na trzy etapy i potrwają do końca 2022 roku. Aktualnie rozpoczyna się etap drugi – konsultacje społeczne, które mają na celu wspólną pracę nad rozwojem mobilności.

Zaplanowaliśmy 5 spotkań otwartych dla mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkania są dedykowane mieszkańcom poszczególnych gmin LOM. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, a nie odpowiada Ci wskazany termin, możesz wziąć udział w dowolnym spotkaniu. Odbędą się one we wskazanych poniżej lokalizacjach:

  • 24 maja (wtorek), godz. 10.00–13.00, Urząd Miasta w Łęcznej, pl. Kościuszki 22, Łęczna, sala Rady Miejskiej, spotkanie dla mieszkańców gmin: Łęczna, Wólka, Mełgiew, Piaski.
  • 24 maja (wtorek), godz. 17.00–20.00, Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, Bychawa, sala widowiskowa, spotkanie dla mieszkańców gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Strzyżewice, Niedrzwica Duża.
  • 25 maja (środa), godz. 17.00–20.00, Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala 252, spotkanie dla mieszkańców gmin: Lublin i Świdnik.
  • 26 maja (czwartek), godz. 10.00–13.00, Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12,  Lubartów, sala 10, spotkanie dla mieszkańców gmin: Lubartów (miasto), Lubartów (gmina), Niemce, Spiczyn, Kamionka.
  • 26 maja (czwartek), godz. 17.00–20.00, Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, Nałęczów, sala 16, spotkanie dla mieszkańców gmin: Nałęczów, Garbów, Jastków, Wojciechów, Konopnica, Bełżyce.

Zapraszamy serdecznie!

dodatkowe informacje na stronie lublin.eu poświęconej SUMP
Zobacz
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miasta Lublina
TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Spółka Jawna