I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OMK “Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorządu Doktorantów Instytutu Psychologii PAN, Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koła Badań Psychologicznych Experior Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza Państwa doktorantki i doktorantów do udziału czynnego w I Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji LSI “Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Google Meet.

TEMATYKA KONFERENCJI
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat interdyscyplinarnego ujęcia psychologii – pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz współczesnego, a także lokalnego i globalnego ujęcia psychologii. Wystąpienia mogą przedstawiać ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, mogą również mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy doświadczonych badaczy, doktorantów oraz studentów, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji, chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszej publiczności

• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią oraz jej ujęciem w perspektywie różnych dyscyplin naukowych.

UCZESTNICTWO CZYNNE i BIERNE – INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Przesłanie abstraktu według wytycznych dostępnych pod adresem:

https://docs.google.com/document/d/1nFVVNqCAjpyxW5LihWMbbY5Sn1hCeuVc/edit?usp=sharing&ouid=111989824363856091575&rtpof=true&sd=true

2. Wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/Ube8Rm6KJoDzAENr7

Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu czynnego uczestnictwa. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem:

https://docs.google.com/document/d/1nFVVNqCAjpyxW5LihWMbbY5Sn1hCeuVc/edit?usp=sharing&ouid=111989824363856091575&rtpof=true&sd=true

4. Akceptacja przepisów RODO w formularzu czynnego uczestnictwa.Zgłoszenia uczestnictwa czynnego na konferencję należy dokonać do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 września 2022 r. na adres e-mail wysłany podczas zgłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/JcXbAurKgbE2JVbL7

Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 września 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji.

FAQ
• Link do wydarzenia zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez kilku uczestników, jednak nie więcej niż 3 osoby;
• Czas wystąpienia wynosi 10 min;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji);

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

mgr Michał Michalski

Prezes Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego