W związku z organizowaną przez Samorząd Doktorantów UEW oraz Szkołę Doktorską UEW konferencją dotyczącą identyfikowania oraz przełamywania barier współpracy międzysektorowej zapraszamy do udziału w I Forum Organizacji Pozarządowych Dolnego Śląska.

Konferencja odbędzie się dnia 27 maja 2024 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (budynek W) w godzinach 9:00 – 16:30.

W trakcie wywiadów oraz dyskusji panelowych przedstawione zostaną m.in. punkty widzenia interesariuszy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, omówione zostaną także główne wyzwania oraz bariery tworzenia partnerstw międzysektorowych. Planowany jest także warsztat, który posłuży opracowaniu propozycji rozwiązań doskonalących wspólne działania. 

Formularz rejestracyjny
Zobacz