W tym roku na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Wiedzy o Technologii Żywności organizowana przez Studenckie Koła Naukowe: Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oraz Technologów Żywności, pod opieką mgr. inż. Doroty Teterycz, dr inż. Justyny Libery oraz dr inż. Anny Wirkijowskiej. Szkolny etap Olimpiady odbył się 17 kwietna b.r., a po wyłonieniu najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, tydzień później (24 kwietnia b.r.), odbył się etap finałowy. Oba etapy, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały zrealizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

W Olimpiadzie wzięli udział maturzyści z 9 szkół ponadpodstawowych o profilach związanych z technologią żywności, gastronomią i żywieniem człowieka. Uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, co przełożyło się na wyniki konkursu. Nagrodą w Olimpiadzie były „indeksy” na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub inny kierunek na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. W tej edycji Olimpiady przyznano ich aż 12. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla pozostałych osób nagrody w postaci gadżetów uczelnianych sfinansowała Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Izabella Jackowska.

Udział w Olimpiadzie był dla Uczniów nie tylko formą sprawdzenia wiedzy zdobywanej przez kilka lat, ale także świetną zabawą.  O miłą atmosferę w trakcie przeprowadzania wydarzenia dbali zarówno Organizatorzy, jak i Nauczyciele opiekujący się Uczniami.  

Ze względu na duże zainteresowanie Olimpiadą w planach jest organizacja kolejnych jej edycji.

Mamy nadzieję, że już w październiku spotkamy się z Naszymi Olimpijczykami na studiach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Organizatorom, gratulujemy Zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy o Technologii Żywności.