W dniach 20-21 października 2023 roku w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się I Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów i młodych pracowników (do dwóch lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), którzy prowadzą badania i realizują się w szeroko pojętym obszarze medycznym, prawnym i naukach o zdrowiu. W programie zaplanowano trzy bloki z atrakcjami dla uczestników: muzyczno-artystyczny, edukacyjno-informacyjny oraz prozdrowotny: profilaktyki i promocji zdrowia.

Udział w Konferencji jest płatny 80 zł od uczestnika. Uczestnictwo czynne będzie potwierdzone Certyfikatem, wydanym w dniu Konferencji.

Autorzy wyróżniających się prac, wskazanych przez Jury, będą mieli możliwość opublikowania swojego materiału w formie publikacji naukowej (monografia). Wydanie monografii nie podlega opłacie.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą dokonać rejestracji w terminie do 6 października 2023 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wszelkie pytania do Organizatora należy kierować w wiadomości e-mailowej na adres: .

komunikat konferencyjny (.pdf)
Zobacz
regulamin konferencji (.pdf)
Zobacz