HuMUS – projekt w Misji UE ds. Gleby

W ramach realizowanego projektu HuMUS  z programu Horyzont Europa, Misja UE Gleba został otworzony nabór na projekty pilotażowe. W sumie sfinansowanych ma zostać 20 projektów pilotażowych o łącznym budżecie 600 tys. euro.

 

Nadrzędnym celem projektu HuMUS jest ułatwienie wdrożenia Misji UE ds. GLEBY  na poziomie regionalnym i lokalnym w Europie. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie zbiorowych przestrzeni konstruktywnego dialogu na temat zagrożeń dla zdrowia i jakości gleby.

 

Projekty mogą składać indywidualne podmioty lub konsorcja.

 

Szczegóły naboru znajdują się w tekście konkursu.

 

Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2024 roku.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ()