Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 25.04.2022 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

  1. 1.08.2022 r.  rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
  2. 1.08-9.09.2022 r.  składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  3. 12.09.2022 r. – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  4. 13.09.2022 r.  zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  5. 14-16.09.2022 r.  posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
  6. 19-20.09.2022 r.  rozmowy kwalifikacyjne
  7. 21.09.2022 r.  ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  8. 23.09. 2022 r.  ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej.