W dniach 15.10.2021-07.11.2021 r., w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, gościł grupę naukowców z Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia): Profesor Igor Tomasevič wraz z doktorantami: Sarą Rajič, Stefanem Simunovičem oraz Jovanem Iličem. Wspomniana wizyta  jest następstwem współpracy, którą zainicjowali pracownicy naukowi (dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dr inż. Maciej Nastaj) oraz doktoranci (mgr inż. Jagoda Szafrańska (obecnie doktor), mgr inż. Jan Małecki) Zakładu Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej, wizytując Uniwersytet w Belgradzie w lutym i marcu 2020 r w ramach pierwszej wymiany akademickiej (PROM). Program ten umożliwia wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia, których celem jest m.in. podniesienie kompetencji naukowych.

Podczas pobytu nasi goście zostali włączeni w planowane badania Zakładu, które dotyczyły między innymi: otrzymywania wysokobiałkowych, bezcukrowych czekolad dla sportowców; sosów serowych za pomocą ultradźwięków. Następnie zostali przeszkoleni z obsługi sprzętu (m.in. reometr oscylacyjny Kinexus, lepkościomierz ultradźwiękowy), który później posłużył do analizy wyżej wymienionych produktów.

Wizyta z pewnością przyniesie wymierne korzyści, wyniki badań zostaną wykorzystane we wspólnych publikacjach naukowych. Po wytężonej pracy laboratoryjnej, zapoznawaliśmy naszych gości z urokami naszego miasta, regionu oraz smakami Lubelszczyzny.

Pragniemy podkreślić, że z Profesorem Tomasevičem współpracujemy od kilku lat, czego efektem są wspólne publikacje, czy udział w zagranicznych konferencjach naukowych. Profesor również prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz w Szkole Doktorskiej UP w Lublinie jako profesor wizytujący, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów i doktorantów.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótką rozmową z Profesorem Igorem Tomasevičem, który w kilku słowach podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w Naszym Uniwersytecie.

Na koniec, w imieniu szacownych gości, i naszym, chcielibyśmy skierować słowa podziękowania dla Pań: Dyrektor Centrum Nauki, mgr Izabeli Czai-Banasiak oraz pracownic Centrum Nauki, mgr Katarzyny Ruczkowskiej i mgr Aleksandry Jezierskiej za nieocenioną pomoc przy realizacji projektu PROM w ramach NAWA.

Tekst: Maciej Nastaj, Bartosz Sołowiej
Fot. Archiwum prywatne; Maciej Niedziółka / DKiWA