Grudniowa akcja krwiodawstwa – podsumowanie

Przedstawiamy Wam krótkie podsumowanie zorganizowanej przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego akcji krwiodawstwa: “Krwawa impreza”.

Z informacji uzyskanych od RCKiK w Lublinie w akcji wzięło udział 48 dawców, z czego 32 osoby to dawcy pierwszorazowi. Zakwalifikowane do donacji zostały 32 osoby, z czego 17 osób oddawało krew po raz pierwszy.

Dziękujemy za zainteresowanie akcją!


Przypominamy że krew jest lekiem którego nie da się wyprodukować. Dlatego zachęcamy do regularnych donacji krwi, nie tylko w trakcie akcji organizowanych przez RUSS ale także w centrum RCKiK.


Krew pełna może być pobierana:
– nie częściej niż 6 razy w roku w przypadku mężczyzn,
– nie częściej niż 4 razy w roku w przypadku kobiet,
– przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Jeżeli dziś byłeś dawcą krwi pełnej następna donacja może się odbyć już 27.01.2022