Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Biuro Projektów Międzynarodowych informuje, że Fundacja Kościuszkowska w ramach „Exchange Program to The USA” ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2022/2023. Stypendium umożliwia naukowcom, ekspertom i artystom badania post-doktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy.

 

Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  • Kosciuszko Foundation Fellowship – przeznaczony dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych;
  • Kosciuszko Foundation Grants – stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach;
  • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship – przyznawany polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

 

W procesie aplikacji potrzebne będą:

  • trzy listy rekomendacyjne, które mają zostać wysłane bezpośrednio do Fundacji w Nowym Jorku na mail exchangetotheus@thekf.org
  • wypełniony formularz online
  • propozycja planowanych badań
  • aktualne zaproszenie od amerykańskiej instytucji akademickiej, w której aplikant planuje badania
  • CV
  • skan paszportu
  • aktualna fotografia

 

Termin składania wniosków mija 15 listopada 2021r.

 

Więcej informacji o programie tutaj.